Projektindstillinger

I den øverste højre del af projekt oversigten kan man finde genvejen til projektets indstillinger.


Siden Projekt indstillinger

På siden med projektindstillinger er der 4 områder, hvor man kan foretage ændringer i de grundlæggende indstillinger for projektet:

 • Generelle indstillinger
  Herunder projektets navn, anvendte valuta, samt indstillinger for visning af decimal og større tal.
 • Egenskaber
  Mulighed for at tilføje og skjule egenskaber for projektets lister og poster
  Læs mere om egenskaberne på hjælpesiden Egenskaber for poster
 • Virksomheder
  Mulighed for at oprette og redigerer virksomheder knyttet til projektet
  Læs mere om virksomheder på hjælpesiden Virksomheder
 • PDF indstillinger
  Mulighed for at indstille om der skal være sidenummer samt angive hvilket nummer der skal startes med ifm. eksport af det samlede projektet i PDF-formatet