Virksomheder

I ethvert tilbudslisteprojekt er der mulighed for at tilknytte én eller flere virksomheder.

Virksomheder anvendes ifm. udbud og tilbudsgivning til at angive, hvilken part der hhv. står for udbuddet eller har afgivet det konkrete tilbud. Tilføjelse af virksomheder til udbud og tilbud foretages vha. funktionen Eksport til tilbudsliste XML.

tl_help-companynew-dk
Dialogen ‘Opret ny virksomhed’

For at oprette en virksomhed, skal du gå til Projekt Indstillinger og finde afsnittet ‘Virksomheder’.
Her har du mulighed for at tilføje en ny virksomhed – ved at klikke på ‘Ny virksomhed’ – eller redigere en eksisterende virksomhed ved at klikke på virksomhedens navn.

Du har mulighed for at angive følgende information om hver virksomhed:

 • Virksomhedsnavn
  Angives som fritekst
 • Virksomhedens CVR-nummer
  angives med 8 cifret tal
 • Virksomhed/Part
  Hvilken rolle virksomheden har i projektet, f.eks. ‘bygherre’, ‘hovedentreprenør’ etc.
  Angives som fritekst
 • Entitet
  Hvilken evt. afdeling af virksomheden der er tale om, f.eks. ‘Østafdelingen’ eller ‘Bygherreafdelingen’.
  Angives som fritekst
 • Kontaktperson
  Firmaets primære kontaktperson
  Angives som fritekst