Sammenligning af tilbud

Indlæsning og validering af tilbud

Når du har modtaget tilbud fra de bydende, kan du læse dem ind i dit projekt og få valideret, at de passer til det oprindelig udsendte materiale, og at der ikke er foretaget ændringer i listerne udover tilføjelse af priser.

tl_help-compareoverview-dk
Sammenligningssiden med oversigt over indlæste og validerede tilbud

Til dette bruges ‘Sammenlign tilbud’ funktionen, som findes på siden ‘Projekt indstillinger’ i kolonnen yderst til højre.

På sammenligningssiden har du til at starte med én mulighed: ‘Tilføj nyt tilbud’.
Vælger du denne funktion har du mulighed for at uploade én modtaget XML-fil samt give tilbuddet et navn, så du kan holde styr på, hvilket tilbud der hører til hvor.

Herefter vælger du ‘Opret tilbud’.

Nu vil tilbuddet blive indlæst og valideret automatisk. Valideringen er en sammenligning mellem tilbuddet og dit projekt. Systemet gennemgår tilbuddet post for post for at sikre, at der ikke er sket ændringer i tilbuddet udover tilføjelse af priser. Samtidig sker der en kontrol af, at enhedspriser passer med postens totalpris.

Er der dele der ikke passer sammen, giver systemet en fejlmeddelelse. Læs mere om fejl i valideringen nederst på denne side.

Har du flere tilbud, kan du indlæse disse ét efter ét. Herefter vil tilbuddene vise sig i tabellen på sammenligningssiden, hvor man hurtigt kan få overblik over billigste og dyreste tilbud.

Sammenligning af tilbud

tl_help-compareposts-dk
Sammenligning af til indlæste tilbud på postniveau

Når du har indlæst og valideret alle de indkomne tilbud, har du mulighed for at sammenligne tilbuddene på 2 forskellige måder. Begge er tilgængelige yderst til venstre på sammenligningssiden.

  1. Sammenlign tilbud på listeniveau
    Denne funktion stiller de indlæste tilbud op mod hinanden og viser totalerne af listerne.
    Herudover vises forskellen i den aktuelle valuta og spredning mellem dyreste og billigste liste.
  2. Sammenlign tilbud på postniveau
    Denne funktion stiller de indlæste tilbud op mod hinanden på postniveau, så man kan se forskellene i tilbuddene helt i detaljer.

Nu er det bare at se tilbuddene igennem, finde vinderen og komme i gang med at bygge.

Fejl i indlæsning og validering

Har du ikke udfyldt alle standardkolonner inden udbud, skal du være opmærksom på, at systemet i enkelte tilfælde kan indsætte standardværdier, da tilbudsliste-standarden ikke tillader tomme felter. Dette gælder bl.a informationsniveauer, som vil blive angivet til ‘x’ såfremt der ikke er sat et niveau.