Revisioner

Ikke alle tilbudslister er fejlfrie, når de sendes i udbud. Derfor kan der være behov for at sende en revision af tilbudslisten ud i løbet af tilbudsfasen.

[Revisionsfunktionen er pt. i beta-version på tilbudslister.dk]

Revisioner hos udbyder

Med tilbudslister.dk er dette meget enkelt gjort. Som udbyder retter man blot i listerne og eksporterer en ny XML fil. Man behøver ikke at tænke over at markere ændringerne, så de bydende kan se dem – det håndterer de udbydendes system for dem.

Et par gode tip omkring opdatering af tilbudslister ifm. en revision:

  • Prøv så vidt muligt at bibeholde struktur og postnumre i revisionen, da flyttede poster kan være svære at overskue for bydende, specielt i større projekter.
  • Har du nye poster, så tilføj disse i bunden af en liste eller gruppe – så får nye poster et post nummer som ikke tidligere har været taget i brug. Det gør det lettere at overskue.
  • Slettes poster – som ikke ligger sidst i en liste eller en gruppe – kan disse poster med fordel bibeholdes og markeres med teksten ‘[UDGÅET]’ i starten af postens navn samt angivelse af mængden som ‘0’. Gøres dette bibeholdes numrene på alle efterfølgende poster, hvilket gør ændringerne lettere at overskue.

Revisioner hos bydende

tl_help-revisionexamples-dk
Revisionerne markeres med farvekoder i programmet

Funktionen for opdatering af revisioner kan findes på app.tilbudslister.dk/projects/:project_id/xml_updates/new, hvor ‘:project_id‘ i URL’en er projektets nummer. En fuldstændig URL kunne altså være: http://app.tilbudslister.dk/projects/234/xml_updates/new.

På revisionssiden har man som udgangspunkt én mulighed, nemlig at indlæse den reviderede tilbudsliste-fil. Når dette gøres vil systemet sammenligne data fra den oprindelige fil med den reviderede fil og markere forskellene med farvekoder. Har man indtastet priser i tilbudslister.dk, vil disse blive bibeholdt.

Efter revisionsfilen er indlæst, kan man gå tilbage til listerne. Man vil nu se, at ændrede poster er blevet markeret med farver alt efter, hvad der er foretaget med dem. Posterne er farvet som følger:

  • Grøn: Poster er nye
  • Gul: Poster poster hvor der er foretaget ændringer
  • Rød: Poster er slettede

For at fjerne farverne skal man enten trykke ‘Rediger’ for de aktuelle poster eller gennemse ændringerne og trykke ‘Gem’ for poster markeret med grønt eller gult. Poster med rød skal man ‘Fjerne’. På den måde er systemet sikker på, at der bliver taget stilling til ændringerne i revisionen, så bydende ikke overser noget.