Omarrangering af poster

Poster kan omarrangeres på 3 måder: rækkefølge, hierarki og flyt til ny liste. Alle måder tilgås via funktionen ‘Omarranger rækker’ som findes på funktionslinjen for den aktuelle post.


Siden hvor du kan omarrangerer og flytte poster mellem lister

På siden for omarranger poster, kan du udføre følgende:

  1. Omarranger poster eller opret hierarki i posterne ved at anvende pilene placeret længst til højre for hver post.
    Når en post flyttes ind under en anden vil posten ‘arve’ over-postens nummer, og få tilført endnu et tal til post nummeret, for at afspejle hierarkiet.
    Over-posten vil samtidig få tilføjet en gråtone, for at markerer at der findes under poster. Dette kan gøres i to underniveauer.
  2. Flyt én eller flere poster til en ny liste, ved at hakke posterne af og vælge den ønskede liste i bunden af skærmen, og endelig vælge ‘Flyt poster til’ knappen.
    Poster der flyttes til en ny liste vil blive placeret i bunden af den nye liste.

Når du er tilfreds med resultatet trykker du ‘Udført’ for at vende tilbage til projektoversigten.